Federica Mogherini do europejskiej młodzieży : « dziękuję za wasze zaangażowanie ! » - commentaires