Odszedł premier Jan Olszewski

, napisane przez Wojciech Zajączkowski

Odszedł premier Jan Olszewski
Jan Olszewski w Sejmie RP Źródło: PAP

W piątek 8 lutego w wieku 88 lat odszedł od nas Jan Olszewski. Politolog, prof. Antoni Dudek wspomina go w następujących słowach: „odszedł człowiek dla Polski bardzo zasłużony, w którego życiu, jak w soczewce, odbija się cała złożoność czasów PRL i III RP”. Wspominamy jego życie i zasługi dla dzisiejszej Polski.

Legenda opozycji

Urodził się w Warszawie w 1930 roku i był z nią związany przez resztę swojego życia. Wywodził się z rodziny o PPS-owskich sympatiach. W czasie II Wojny Światowej był działaczem Szarych Szeregów. Aktywnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim na terenie Pragi. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Już wtedy zaangażował się w działalności opozycyjną, wpierw w szeregach mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie w ramach Klubu Krzywego Koła od 1956 r. Prawdziwy rozgłos zyskał w latach 60., kiedy to zaczął występować jako obrońca w procesach politycznych działaczy opozycyjnych, m.in. Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. W 1975 r. był sygnatariuszem Listu 59, apelu polskich intelektualistów sprzeciwiających się zmianom w Konstytucji PRL wprowadzających zapisy o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i kierowniczej roli PZPR w kraju. W 1976 uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników oraz Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Działaczy KOR-u bronił również w sądzie. Na początku lat 80. zaangażował się w działalność „Solidarności”, był obrońcą Lecha Wałęsy. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki występował w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu przy podstoliku ds. prawa i reformy sądów.

Premier, który otworzył Polsce drogę do NATO

W 1991 r. wszedł do Sejmu. Został powołany przez Prezydenta Lecha Wałęsę na urząd Prezesa Rady Ministrów. Był pierwszym premierem w historii IIIRP mającym poparcie w pełni demokratycznego parlamentu. Funkcję tę pełnił do czerwca 1992r. Za jego kadencji Polska rozpoczęła swe starania o wejście do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Mandat poselski sprawował również w latach 1997-2005 w Sejmie III i IV kadencji. Pełnił funkcję doradcy Prezydentów Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem Trybunału Stanu.

Działalność polityczna Jana Olszewskiego pozostaje tematem debat, niemniej jednak jego nieocenione zasługi w budowie demokratycznej Polski sprawiły, że na stałe zapisze się pozytywnie na kartach naszej historii.

Źródła:

- Pamięci Jana Olszewskiego - blog Antoni Dudek, 8 lutego 2019 https://www.salon24.pl/u/antoni-dudek/932957,pamieci-jana-olszewskiego

Vos commentaires

moderacja a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom